Wednesday, July 9, 2014

Sommarhälsning

Det här är en ovanlig sommar eftersom jag inte har något egentligt sommarlov.

Jag sommarjobbar för att kunna jobba halvtid som lärare i höst. I höst kommer jag att ha enbart två kurser, naturkunskap 1b och naturkunskap 2 vilket väl inte ska vara alltför betungande Jag har börjat skissa innehållet i dessa kurser med hjälp av verktyget bubble.us.


Till hösten planerar jag även att läsa kursen populärvetenskaplig kommunikation på Karolinska Institutet. Den verkar bra. Föreläsare ifrån radio och tv och forskningsvärlden och dessutom praktik på en redaktion.

I övrigt gå det bra med de införskaffade hönsen. De är mycket lättskötta.

Eget foto
I växthus och trädgård växer det för fullt. Längre fram i sommar blir det nog ett blogginlägg om syrning av grönsaker (en sorts bioteknik ju).

Eget foto

Eget foto

Wednesday, June 18, 2014

Idag börjar ett års tjänstledighet

Som sagt så har jag sökt och fått beviljat tjänstledigt ett år. Nog för att jag mestadels gillar mitt vanliga jobb men jag har haft samma tjänst i åtta år så det känns rätt med en paus. I år hade vi ovanligt många och glada studenter så det var en trivsam avslutning. Lite sorgligt är det också att lämna ett så bra arbetslag och även det trevliga ämneslaget. Det är ju inte säkert att jag komma att jobba med just dem igen. De eviga köerna på Essingeleden kommer jag dock inte att sakna.

Blodnäva, eget foto

Hönsen är redan införskaffade (Efter att familjen ryckt in och hjälpt till med att bygga hönshus). Trädgården är under utveckling.

Eget foto


Eget foto


Eget foto
Sommarjobbet är klart. Höstens deltidsjobb som lärare är klart. När det gäller höstens studier har jag inte valt än. Valet står mellan fördjupningskursen Populärvetenskaplig Kommunikation (passar bra för den här bloggen) och Naturvetenskapens Didaktik (passar bra ihop med deltidsjobbet och för att arbeta med de nya gymnasiekurserna).

Förhoppningen är att kunna vara ute i naturen dagtid mer än vanligt och det finns nog god chans till det då jag enbart kommer att undervisa två dagar per vecka samt att studierna delvis är på distans. Paddla mer kajak måste jag göra, har knappt använt kajaken det senaste året.

Olvon, eget foto

Det blir ett knapert år ekonomiskt men förhoppningsvis så roligt och utvecklande, så att det är värt det.

Sunday, May 25, 2014

10 dagar kvar till ett annorlunda läsår

Nu har jag tio arbetsdagar kvar och därefter ska jag vara tjänstledig ett år! Det är verkligen en förmån att jobba kommunalt och kunna få ta tjänstledigt. Nu måste jag bara se till att verkligen ta vara på det året.

Det jag helst skulle vilja är att vara här ute på landet hela tiden, iförd min favoritskjorta och mjukisbyxor och hålla på med huset, trädgården, växthuset och friluftsliv och kanske studera något på deltid. Tyvärr har jag inte varit eftertänksam nog att spara ihop pengar för att kunna leva på det viset under år. Därför kommer jag att börja med att sommarjobba.

Sen har jag sökt två utbildningar till hösten, en kurs i vetenskapsjournalistik och en kurs i naturvetenskapens didaktik. Jag hoppas även få något deltidsjobb med undervisning i höst. Därutöver vill jag fjällvandra samt vandra Sörmlandsleden. Åka söderut i november och februari. Skaffa höns ska jag göra. Läsa in mig på de nya gymnasiekurserna.

Hoppas det inte blir för mycket så att året bara rusar förbi.


Friday, April 18, 2014

Läromedlet jag sökt efter visar sig vara gratis


Ordet ekosystemtjänster förekommer i de nya kursmålen i både naturkunskapskurserna och biologi:

Ur det centrala innehållet i Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1b
"Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft."

Ur det centrala innehållet i Biologi1
"Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster."

På naturvårdsverkets hemsida hittar jag en jättefin text, Sammanställd information om Ekosystemtjänster. Texten har arbetats fram av en grupp personer från naturvårdsverket och vattenmyndigheten och en grupp forskare har också deltagit med råd och kommentarer. Ett citat från texten:

Ekosystemtjänster påverkar direkt eller indirekt människors välmående och därmed välfärd. I praktikenär överlappet mycket stort mot begrepp inom ekologin kring ekosystemensstrukturer, processer och funktioner då vi inte gör någon distinktion mellan människaoch natur - vi är alla en del i ekosystemen.Att synliggöra kopplingen mellan naturen och människors välbefinnande är alltså grunden bakom utvecklingen av konceptet ekosystemtjänster. 

Texter går igenom följande olika naturtyper och vilka ekosystemtjänster som de kan bidra med och hur ekonomiskt värdefulla de är


  • Skog
  • Odlingslandskap
  • Sjöar och vattendrag
  • Hav, kust och skärgård
  • Våtmarker
  • Fjällmiljö
  • God bebyggd miljö


Det är intressant att först försöka fundera ut själv vad vi människor har för ekonomisk nytta av de olika naturtyperna och sedan jämföra med vad texten säger.

By Ann Louise Hagevi (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Texten innehåller många intressanta siffror och källhänvisning om beräkningar av värdet en olika ekosystemtjänster. Till exempel, när det gäller tjänsten biologisk insektsreglering så nämns en siffra för USA på 4,5 miljarder dollar per år med hänvisning till den här artikeln 

Sunday, March 9, 2014

Kursen jag skulle vilja ha..

Jag har ju kurser som till exempel nuförtiden heter Naturkunskap 1a2 eller NAKNAK01a2, 50p. Jag skulle gärna hellre ha kurser som heter till exempel Fotosyntes 50p, Östersjön 50p, Livscykelanalys 50p.

Just nu, så här års så skulle jag gärna vilja ha en kurs som heter Pollen, 50p. Varför tycker jag att det meningsfullt med kunskap om pollen? Jo, exempelvis för att vi ska kunna fortsätta att producera och äta god och hälsosam mat i framtiden.

Eget foto

Pollenallergi är aktuellt för många människor. Fördjupade kunskaper om pollenallergi innebär förståelse för begrepp som till exempel vindpollinering, inflammation, antikroppar

By BruceBlaus (Own work) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Pollenkorn är vackra i uppförstoring. En fördjupad diskussion om bilden nedan ger kunskap om mikroskoperingstekniker.


Pollen och pollinering kan observeras ute i naturen så här års
Eget foto Blåsippa Anemone hepatica
Eget foto Uppförstoring med usb-mikroskop Rysk blåstjärna

Eget foto Hästhov Tussilago farfara

Den fantastiska filmen Inte bara honung ger förståelse på djupet om vilket värde ekosystemtjänsten pollinering har för människors välfärd. Filmen finns att strömma via Medioteket i Stockholm. Till filmen finns en lärarhandledning med bland annat instuderingsfrågor. En färdig lektion alltså.Nej, det gå inte att trycka in hela temat pollen som en del i en naturkunskapskurs på 50p enligt mig om jag inte ska frångå kursmålen. Det blir för ytligt vilket gör att förståelsen och den meningsfulla kunskapen försvinner.