Friday, December 18, 2015

Filmtips till jullovet


Sedan drygt ett år tillbaka har jag höns hemma. Här är en liten kyckling som kläcktes i slutet av oktober. Fortfarande nu i december är den rätt liten där den springer omkring bland de andra hönsen.

Men om det hade varit en vanlig slaktkyckling i industrin så hade den växt enormt mycket snabbare och varit slaktad  för länge sedan.

Förädling har lett till en mycket effektiv matproduktion. Men också till sjuka djur och ett växande problem med antibiotikaresistens. Konsekvenserna av det, lär jag ut i kursen Naturkunskap 1b.

Kursen ska nämligen ta upp

"Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet." 

Svt visar nu en dokumentär om kycklingindustrin i Sverige.

Ett filmtips till jullovet. Eller visa dokumentären efter jul så har du en färdig lektionsplanering och kan ta mera ledigt under jullovet.

Här är ett klipp från dokumentären, där du ser skillnaden mellan olika två kycklingars uppväxt, en med "naturliga" gener och en som är framavlad för att växa sjukligt fort.Själv har jag inte ätit kyckling (om den inte är Kravmärkt) sedan jag för tjugo år sedan fick höra om vad som pågick i kycklingindustrin, av en kompis som då jobbade på kycklingfarm.

Mina dvärghöns. Växer långsamt och lägger ägg i sin egen takt.

Sunday, December 13, 2015

Om Omprov

Det har blivit att jag slutat skriva regelbundet här i bloggen. Men förra veckan påmindes jag om att den fanns, för då mailade en person som anordnar konferenser till mig. Hon hade läst något inlägg här i bloggen och blivit intresserad av hur vi arbetade i vårt arbetslag. Vi blev erbjudna att medverka i konferensen. Tredje gången något liknande händer. Den är allt rätt bra att ha ändå, den här bloggen, för att nå ut med saker. Därför nu ett nytt inlägg:

Prov och särskilt omprov, är kanske det bästa pedagogiska verktyget jag vet.
  • Prov knyter ihop. Röd tråd. Allt återkommer i proven. Texter, filmer, laborationer, studiebesök. Ger möjlighet att jobba varierat men med struktur.
  • Prov och omprov ger fördjupad inlärning. Först repeteras allt innehåll inför provet.  Sedan repeteras innehållet igen under själva provet. Sedan ytterligare en gång vid genomgång av provet.
  • Aldrig hör jag elever prata så mycket med naturvetenskapliga ord så mycket som innan ett prov.
  • Ett bra prov kan tydliggöra en mening med kursinnehållet. Frågor kan ställas på ett sätt så att det blir tydligt varför det kan vara bra att kunna svara på dem i verkliga livet.
  • Prov visar vad eleven kan bra och var hen kan förbättra sig. Omprov bör därför enligt mig mäta samma betygsnivåer som det första provet gjorde och erbjudas dem som vill förbättra sina kunskaper. Prov kan vara både summativt och formativt på samma gång så länge man erbjuder omprov.
  • Prov visar vad läraren kan bra och var hen kan förbättra sin undervisning.
  • Prov är enligt mig det absolut enklaste sättet för de flesta elever att övertyga läraren om sina kunskaper.
  • Prov är enligt mig ett enkelt sätt att som lärare att uppmärksamma och kommunicera med alla elever i en klass om ett visst innehåll.
  • Genomgång av prov gör att lärare kan ge konkreta exempel på hur hen tolkar de olika kunskapsmålen.
Här är mitt senaste prov som jag håller på att rätta nu.

För övrigt så fick vi ju ett nytt klimatavtal igår och naturkunskapsämnet är mer intressant och meningsfullt än någonsin att undervisa i.

By Presidencia de la República Mexicana [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons