Monday, July 25, 2016

Drönarperspektivet

Hushållet har införskaffat en drönare.Filmen ovan har drönaren spelat in och den visar området där vårt hus ligger. Det brukade vara mera skog men nu har skogen intill delvis blivit nedhuggen som syns på filmen. Troligen ska Södertälje och Salems kommun bygga över tre hundra hus på den tidgare skogsmarken. Bara för några år sedan när Stockholms stad sålde marken, fanns starka rekommendationer att skogen skulle få finnas kvar. På skogskartan kan alla gå in och titta på skogsområden och få veta till exempel om skogen är skyddsvärd.
Skärmdump från skogskartan över mitt närområde

Områdena inringade med rött ovan är skyddsvärd natur, så kallade nyckelbiotoper, särskilt viktiga för ekosystemen och den biologiska mångfalden. Förlusten av biologisk mångfald är kanske det största hotet mot mänskligheten som finns. Den störst orsaken till att biologisk mångfald minskar är att livsmiljöer försvinner (till exempel vid bebyggelse).

Filmen visar även lite av det jordbruk som finns i närheten där jag bor. Jordbruken kring Bornsjön bedrivs ekologiskt. I år är visa av åkrarna speciellt fina, då man bland annat odlar klöver och lin. I ett ekologiskt jorbruk varieras växtföljden på åkrarna så det är olika från gång till gång.

Lin Eget foto

Drönaren ute och flyger Eget fotoMonday, July 4, 2016

Hur gå vidare men fortfarande undervisa?

Då har det blivit sommarlov och dags för reflektion, att sammanfatta läsåret. Som alltid var det stressigt i perioder. Men som oftast, ett drömyrke. Det var läsår nummer 11 för min del och tycker att jag är säker på det jag gör nu.
Klipp från årets utvärdering av min favoritkurs.


Så här tyckte eleverna om kursen:
..och så här tyckte de om min insats som lärare:
Och sen?


Ska jag nöja mig med denna nivå (för de kommande 25 åren) eller försöka gå vidare på något sätt? Och hur då i så fall?  Jag har inget intresse av att lämna klasrummet för att till exempel jobba fackligt, forska, lägga schema, bli förstelärare eller rektor. Det enda jag vill hålla på med i längden på 100% är just undervisning. Ämnet. Didaktik. Vara lärare. Bli så bra som möjligt. Nå ut till så många som möjligt i vad jag tycker är otroligt viktig och rolig kunskap.
Förra året bytte jag tillfälligt skola för att få nya perspektiv men det blev ungefär samma sak ändå. Trevligt dock eftersom man fick träffa lite nya kollegor och få jobba i en ny miljö.

Nu ska jag vara mammaledig året som kommer så då finns det tid att fundera.

By Diana Koehne on Flickr