Om mig och bloggen

Jag heter Linn Gustavsson och arbetar sedan 2005 som gymnasielärare i Stockholms Stad. Är behörig i ämnena kemi, biologi och naturkunskap men har valt att ta ut examen i kemi och naturkunskap då jag kan dessa ämnen bäst. Jag är extra intresserad och arbetar även mycket med specialpedagogik. Läsåret 2014/2015 är jag tjänstledig för att studera på halvtid och arbeta halvtid som lärare på ett annat gymnasium än mitt vanliga.

Den här bloggen startade då jag läste kursen Digital kompetens och lärande - IKT och pedagogik för 21:a århundradet. Det geniala upplägget där är att studenterna deltar i kursen via en blogg.

Sedan har jag läst ytterligare en kurs, i vilken jag deltagit genom samma blogg, PLENK2010.

Under VT-11 läste jag http://cck11.mooc.ca/

Dessutom har bloggen varit med på folkhögskola över sommaren, på kvällskurs, på guidade utflykter och på universitetskurser. Och, inte minst, har den varit mitt bollblank under läsåren då jag jobbar som lärare. Jag har mött många intressanta människor genom den.