Monday, February 18, 2013

Bästa ♥ BBC

Om jag ser en film och tänker "det här var bra innehåll" denna skulle vara bra att ha till undervisning, då är det nästan alltid BBC som har gjort den.

Nu senast såg jag dokumentären A Decade Of The Human Genome. Både känslomässigt gripande och informativt om de tio år som nu har gått sedan man kartlade den mänskliga arvsmassan. Filmen berättar på vilket sätt det har hjälpt forskningen och den enskilda människan. Efter att ha sett den här filmen bör man bli övertygad om att det är otroligt viktigt att lära sig grunder om gener och forskningen om dessa i skolan, inte bara för dem som är specialintresserade.

Credit: Zephyris from en.wikipedia.org
Problemet med materialet från BBC är att det inte alltid är tillgängligt för vem som helst. Filmen A Decade Of The Human Genome finns på Yotube men om den verkligen ska finnas där är oklart, det är inte BBC själva som har lagt upp den där.

Något som BBC själva erbjuder öppet är en bra grundkurs i naturvetenskap

De har brutit upp grunderna i naturvetenskap till mindre delar. Till varje del finns:


 • Självrättande flervalstest
 • Text och bild
 • Ljud
 • (Filmer men dessa är inte tillgängliga i Sverige).
Rubrikerna till delarna är till exempel  (fritt översatt):Kost och träning
Immunförsvaret
Nerver och hormoner
Hormoner hos människor
Hormoner hos växter
Droger
Anpassningar till miljön
Miljöförändringar
Kolets kretslopp
Näringskedjor och energi
Reproduktion
Evolution
Celler
Vävnader,organ
Fotosyntes
Organsimer och deras miljö
Proteiner
DNA, Celldelning
Genetisk variation, genetiska sjukdomar
Arter

Atomer
Periodiska Systemet
Kemiska reaktioner
Kalksten, kalicumkarbonat
Metaller och deras användning
Råolja och bränslen
Andra produkter från råolja
Vegetabiliska oljor
Jordskorpan och atmosfären
Kemisk bindning
Atomens uppbyggnad, analys av ämnen och beräkningar
Reaktionshastighet
Exoterma och endoterma reaktioner
Syror, baser och salter
Elektrolys
Det som är bra med den här lärresursen är att


 • Innehållet relaterar ganska bra till mycket av det centrala innehållet i naturkunskap, biologi och kemi
 • Materialet är nedbrutet i ganska korta delar. Det gör det lätt att plocka just det man har användning av
 • Det kommer från en trovärdig källa
 • Det är öppet, ingen inloggning behövs
 • Det kan skrivas ut
 • Ljudet kan laddas ned
 • Det går att komma in i materialet från flera håll (börja med testet, texten eller ljudet, beroende på vad som passar)
 • Det är färdigt lektionsmaterial anpassat för studier

Materialet skulle kunna användas som


1. Läromedel, alltså som en ryggrad i en kurs
2. Variation till ett annat läromedel genom att man ersätter vissa avsnitt
3. Självstudier för dem som behöver läsa på egen hand
4. Hemläxor
5. Självtesten skulle kunna användas som diagnostiskt test för lärarstudenter eller lärare som är osäkra på sin egen kunskap, innehållet är typiskt sådant som man bör ha koll på som till exempel naturkunskapslärare.


Monday, February 11, 2013

GIS på Distans Del 2

Nu har jag klarat av modul två i distanskursen om GIS, Geographical Information Systems.

Pedagogiken i den här distanskursen är tydlig och mekanisk, vilket nog är nödvändigt i en distanskurs utan lärare. Det finns en tydlig förklaring i början av varje övning om vad syftet är och hur lång tid övningen förväntas ta. Sedan är det nedbrutet i små, små steg vad man ska göra. Med jämna mellanrum kommer lite sammanfattande repetition samt någon fråga så att man kan testa om man förstått. I slutet av övningen sammanfattas det vad man har lärt sig. I slutet av hela kursen så kommer det att vara ett sammanfattande prov och möjlighet att erhålla ett diplom.

Nedan ser du en nästan 100 år gammal handbok för lärare från 1914. Mot slutet ( sidan 68) kommer ett stycke om svårlösta/olösta problem. Det handlar bland annat inte helt otippat om omotiverade elever. Nu har det snart gått 100 år sedan handboken tog upp detta problem. Nog har det väl gått framåt sedan dess men visst kan man väl ännu säga att problemet ä svårlösligt.
Distanskursen i GIS som jag läser har andra förutsättningar än skolan eftersom den är tillgänglig när någon av världens befolkning befinner sig i rätt läge, vad gäller motivation, förkunskaper och praktiska förutsättningar för att genomföra just den här kursen. Det andra befinner sig ju inte i kursen. Distanskursen har inte problemet att från första början motivera varför man ska lära sig och kan använda sig av tydlig och stöttande,  men stel och mekansisk, lärarlös pedagogik

Modul två i kursen om GIS  handlade om hur själva databasen ser ut, vilket är ganska likt en samling data i Excel. Det går att sortera  hur man vill precis som i Excel. Utifrån databaser kan man skapa olika kartor beroende på vilket syfte man har. En övning var att undersöka en viss vandringsled. Genom att välja olika lager såsom höjdskillnader och nederbörd, växtlighet kunde jag förbereda en vandring längs den leden.

By Jlla00 (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
En annan övning var att skapa två tematiska kartor för underhåll i en natiionalpark. En av kartorna visade vägar och stigar och den andra visade byggnader såsom till exempel vindskydd.

By Spotlight1 (Own work) [see page for license], via Wikimedia Commons

Saturday, February 2, 2013

Jag lär mig GIS Gratis på Distans Del 1

Något som kallas GIS, gegrafiska informationssystem, ligger i tiden och därför vill jag lära mig mer om det. Det är bland annat användbart inom biologi.

Det går att lära sig grunder i GIS gratis genom öppen distansutbildning, utan att behöva investera i dyr kurslitteratur.

By Strebe (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons


Jag har nu gjort klart modul 1 i kursen Getting Started with GIS (for Arc GIS 10)

Som jag har förstått det hittills så går GIS ut på att kombinera databaser med geografiska kartor.Jag har, i modul 1, tittat på informationsfilmer, svarat på testfrågor och övat på olika kartor i ett program som heter Arc GIS. Jag har bland annat testat att visa olika lager på karta. Ett lager kan vara till exempel städer, ett annat landsgränser, ett tredje produktion av en viss vara.

Det som GIS kan vara bra för är till exempel beslutsfattande. Säg att jag till exempel är intresserad av att starta en skola och att jag vill att den ligger i närheten av både vatten, naturreservat,  kommunikationer och ett stort antal barn i rätt ålder. Jag väljer då en karta över det område jag är intresserad av och på denna väljer jag att visa 1.tillgängliga lokaler 2. sjöar 3. Naturreservat 4. Buss- och tågtafik och 5. befolkning i aktuell ålder. Jag får en överskådlig bild.

Redan på 1800-talet kunde John Snow här nedan, visa att utbrott av kolera hade samband med vissa vattenbrunnar genom att han prickade in alltihop på en karta, en tidig form av GIS.