Saturday, October 8, 2011

En investering som höll i sex år

För sju år sedan, på lärarutbildningen, ägnade jag en hel kurs, närmare bestämt examensarbetet, åt att göra en genomarbetad kursplanering i ett av mina ämnen. Jag lade säkert ned över 50 timmar på den kursplaneringen. Jag har använt den på något sätt, i sin helhet eller i delar, varje läsår sedan dess och det faktum att den redan från början var genomarbetad och genomtänkt i detalj, har sparat mig mängder med tid. De andra kursplaneringarna som jag gjort under tiden jag jobbat, brukar bli måttligt bra först efter att de varit med under ca tre läsår tycker jag. Från början innehåller de massor med småfel och bedömningsgrejer som jag inte tänkt igenom, vilket stjäl mycket tid att rätta till och kompensera för. Tid som kunde ägnas åt att göra undervisningen roligare.

Detta är det sista läsåret som jag kör de gamla gymnasiekurserna. Nästa år krävs det nya planeringar i samtliga (åtta) kurser. Delar av innehållet går att återanvända men alla små detaljer måste göras om. Sidhänvisningar och bedömningsmatriser, rubriker, förklaringar av kopplingar till målen. Det kan tyckas snabbt gjort men jag uppskattar att jag skulle behöva säkert tre veckors heltidsarbete för att göra det bra. Den tiden finns förstås inte. Meningen är nog att man ska hjälpas åt i ämneslaget och göra lite var. Men då vi i ämneslaget arbetar på helt olika inriktningar (jag med flexibel specialpedagogik, andra i projektform med olika teman) så måste vi ändå skräddarsy kurserna för våra inriktningar i slutänden. Dessutom träffas vi inte så ofta i ämneslaget.

Jag har nu en stark önskan om att återigen kunna ägna ett större antal sammanhängande timmar åt att göra en eller flera genomtänkta nya grundplaneringar, som kan hålla i flera år framöver. Jag vet bara inte hur det ska gå till.

Något tips?

1 comment:

Tolliver said...

Bra inlägg, du nånting emot att jag åter blogg här (med full tilldelning och länka)? Jag vill verkligen dela den med mina läsare, skulle de finna det mycket användbart.investering
investeringar