Sunday, March 9, 2014

Kursen jag skulle vilja ha..

Jag har ju kurser som till exempel nuförtiden heter Naturkunskap 1a2 eller NAKNAK01a2, 50p. Jag skulle gärna hellre ha kurser som heter till exempel Fotosyntes 50p, Östersjön 50p, Livscykelanalys 50p.

Just nu, så här års så skulle jag gärna vilja ha en kurs som heter Pollen, 50p. Varför tycker jag att det meningsfullt med kunskap om pollen? Jo, exempelvis för att vi ska kunna fortsätta att producera och äta god och hälsosam mat i framtiden.

Eget foto

Pollenallergi är aktuellt för många människor. Fördjupade kunskaper om pollenallergi innebär förståelse för begrepp som till exempel vindpollinering, inflammation, antikroppar

By BruceBlaus (Own work) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Pollenkorn är vackra i uppförstoring. En fördjupad diskussion om bilden nedan ger kunskap om mikroskoperingstekniker.


Pollen och pollinering kan observeras ute i naturen så här års
Eget foto Blåsippa Anemone hepatica
Eget foto Uppförstoring med usb-mikroskop Rysk blåstjärna

Eget foto Hästhov Tussilago farfara

Den fantastiska filmen Inte bara honung ger förståelse på djupet om vilket värde ekosystemtjänsten pollinering har för människors välfärd. Filmen finns att strömma via Medioteket i Stockholm. Till filmen finns en lärarhandledning med bland annat instuderingsfrågor. En färdig lektion alltså.Nej, det gå inte att trycka in hela temat pollen som en del i en naturkunskapskurs på 50p enligt mig om jag inte ska frångå kursmålen. Det blir för ytligt vilket gör att förståelsen och den meningsfulla kunskapen försvinner.

1 comment:

IngridJ said...

Skulle jag nappa på en kurs Pollen 50 p? Titeln får mig att nysa, fast jag inte har pollenallergi. Men kände jag din pedagogiska förmåga att koppla ihop saker och ting skulle jag faktiskt anmäla mig. Aatsjo!