Sunday, December 13, 2015

Om Omprov

Det har blivit att jag slutat skriva regelbundet här i bloggen. Men förra veckan påmindes jag om att den fanns, för då mailade en person som anordnar konferenser till mig. Hon hade läst något inlägg här i bloggen och blivit intresserad av hur vi arbetade i vårt arbetslag. Vi blev erbjudna att medverka i konferensen. Tredje gången något liknande händer. Den är allt rätt bra att ha ändå, den här bloggen, för att nå ut med saker. Därför nu ett nytt inlägg:

Prov och särskilt omprov, är kanske det bästa pedagogiska verktyget jag vet.
  • Prov knyter ihop. Röd tråd. Allt återkommer i proven. Texter, filmer, laborationer, studiebesök. Ger möjlighet att jobba varierat men med struktur.
  • Prov och omprov ger fördjupad inlärning. Först repeteras allt innehåll inför provet.  Sedan repeteras innehållet igen under själva provet. Sedan ytterligare en gång vid genomgång av provet.
  • Aldrig hör jag elever prata så mycket med naturvetenskapliga ord så mycket som innan ett prov.
  • Ett bra prov kan tydliggöra en mening med kursinnehållet. Frågor kan ställas på ett sätt så att det blir tydligt varför det kan vara bra att kunna svara på dem i verkliga livet.
  • Prov visar vad eleven kan bra och var hen kan förbättra sig. Omprov bör därför enligt mig mäta samma betygsnivåer som det första provet gjorde och erbjudas dem som vill förbättra sina kunskaper. Prov kan vara både summativt och formativt på samma gång så länge man erbjuder omprov.
  • Prov visar vad läraren kan bra och var hen kan förbättra sin undervisning.
  • Prov är enligt mig det absolut enklaste sättet för de flesta elever att övertyga läraren om sina kunskaper.
  • Prov är enligt mig ett enkelt sätt att som lärare att uppmärksamma och kommunicera med alla elever i en klass om ett visst innehåll.
  • Genomgång av prov gör att lärare kan ge konkreta exempel på hur hen tolkar de olika kunskapsmålen.
Här är mitt senaste prov som jag håller på att rätta nu.

För övrigt så fick vi ju ett nytt klimatavtal igår och naturkunskapsämnet är mer intressant och meningsfullt än någonsin att undervisa i.

By Presidencia de la República Mexicana [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

No comments: