Friday, May 19, 2017

Äntligen testas mina kunskaper del 2

Nu är det strax dags att börja sommarjobbet, att rätta kemiprov från Cambridge på distans.

Tänkte berätta om hur det gick till med förberedelserna.
Först fick jag träna mig att använda den digitala plattformen. Sedan läsa om deras syn på bedömning. När studenterna skrivit provet fick jag studera provet, några provsvar och en preliminär rättningsanvisning. Sedan skickade jag in mina kommentarer.


Nu ska det hållas ett möte där allas kommentarer gås igenom. En ny rättningsmall utarbetas. När denna är klar ska jag få rätta några övningsprov och jämföra min rättning med hur de ansvariga har rättat. Sedan är det dags för mig  att testas. Jag ska rätta ett antal prov och rättningen ska sedan godkännas innan jag kan fortsätta med resten. Under själva rättningen görs det också kontinuerligt stickprov för att testa kvalitén på hur jag bedömer. Det finns en chatt i plattformen som gör att man lätt kan dela ett svar som man är osäker på och få hjälp.

Jag tycker det är rätt så fantastiskt att för en gångs skull bli  utvärderad i läraryrket.
Visserligen har jag ju fått lektionsbesök genom åren men framförallt är det då hur jag möter elever som bedöms. Inte hur jag till exempel bedömer, eftersom det sällan är någon lärare eller ämneskunnig som gör besöken.

Nu ska jag bara verkligen hitta bästa arbetsplatsen för att det ska bli kul att jobba sen. Då det är på distans kan jag ju välja fritt. Trädgården, stranden, soffan, biblioteket, café?

By Hansueli Krapf [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

No comments: