Sunday, October 14, 2012

Live nuIdag planerar en person som heter Felix Baumgartner att hoppa och falla fritt från 39 km höjd. Det är mycket högre upp än när man sitter i ett flygplan.

Här kan du följa hoppet och få mer information om hur det hela tekniskt ska gå till

Här går också att interaktivt utforska projektet

I samband med detta hopp kan man ju passa på att lära sig/undervisa om:
  • Helium, ett grundämne som bildas genom fusion av väte i solen och ger Kalle-Ankaröst. Finns i ballongen som ska föra hopparen upp till rätt höjd
  • Stratosfären, det näst innersta lagret i atmosfären. Här finns ozonlagret som fångar upp ultraviolett strålning. Det är från stratosfären som hoppet sker
  • Ljudets hastighet. Hopparen kommer eventuellt att färdas lika snabbt som ljud färdas.
  • Syre Brist på syre blir ett stort problem redan om man befinner sig 7 km upp till exempel vid bestigning av Mount Everest på gränsen mellan Kina och Tibet. 
  • Tryck. Trycket avtar uppåt i atmosfären och är mycket lägre där hoppet sker än här på jorden. Att okontrollerat utsätta sig för lägre tryck kan leda till tryckfallssjuka (risk vid till exempel vid dykning)

By Photo by Pavel Novak [CC-BY-SA-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons


Pslawinski [CC-BY-SA-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons


No comments: