Sunday, September 30, 2012

Kanske mitt favoritexperiment

Ovan ser du en bild av ett enzym som heter katalas. Detta enzym katalyserar en viss kemisk reaktion som hela tiden sker i kroppens celler.  Den kemiska reaktionen går ut på att bryta ned molekylen väteperoxid (bilden nedan) så att det blir vatten och syrgas.

Enzymet är effektivt. Det kan omsätta en miljon väteperoxidmolekyler per sekund!
Hur kan hela denna process som beskrivs här, ske en miljon gånger per sekund med hjälp av ett enda enzym (som egentligen inte är något annat än fyra proteinmolekyler som sitter ihop med en molekyl som innehåller järn)?? Jag har svårt att greppa det.
På samma tid som det tog för mig att skriva det här blogginlägget så hinner ett enda katalasenzym bryta ned flera miljarder väteperoxidmolekyler om jag har förstått det rätt....Nu på min beskrivning så verkar det som att enzymet är en levande liten organism. Det är det inte utan det helt enkelt bara en molekyl.

Det är jätteviktigt för oss att enzymet fungerar som det ska. Väteperoxid bildas vid cellernas ämnesomsättning och skulle vara skadligt om det inte bröts ned snabbt.

Ny forskning visar också att om man har lite mindre mängd av enzymet så kan man bli gråhårig. Kanske får vi se ett medel mot gråa hår, innehållande enzymet, på apoteket i framtiden.

Kofi Annan By Ricardo Stuckert/ABr (Ricardo Stuckert/ABr 14.Nov.2003,) [CC-BY-3.0-br (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia Commons

Eftersom enzymet är byggt av proteinmolekyler som i sin tur är byggda av aminosyror så finns själva mallen för hur det ska tillverkas i DNA. Och det är inte bara i människors DNA. Detta med nedbrytning av väteperoxidmolekylen är en så fundamental reaktion att levande organismer överlag behöver enzymet och har då gener för detta i sitt DNA.

By brian0918™ (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons


Nu till själva experimentet:

1. Skaffa väteperoxid, häll lite väteperoxid i tio provrör (eller glas). Obs frätande, skadligt vid förtäring, se till att ingen dricker av misstag!

2. Tillsätt de här sakerna, en sak per provrör:

  • En bit rått kött, till exempel lever
  • En bit äpple
  • En bit stekt eller kokat kött
  • En sockerbit
  • Lite jäst
  • En ärta
  • Ett frö
  • Kom på de andra sakerna själv

3. Observera vad som händer i provrören. Filma eller fotografera eventuellt.

4. Dra slutsatser och försök förklara vad det är som händer. Använd dig bland annat av begreppen enzym, cell, DNA, protein, aminosyra, katalysator.

2 comments:

IngridJ said...

Härligt experiment!
Kul att få hitta på saker själv att stoppa ner i provrören!

Linn said...

Javiist och en fördel med detta experiment är det alltid fungerar, alltså, det blir alltid något slags resultat och sen att detta resultat kan förklaras mer eller mindre fördjupat, en bra förståelseuppgift och bra bedömningsunderlag