Monday, November 19, 2012

Nytt läromedel i naturkunskap, biologi, samhällskunskap

Nytt läromedel 

Länge har jag använt mig av forskning.se och temat planeten för att undervisa i avsnittet miljö i naturkunskap. Det är ett bra läromedel men det börjar bli några år gammalt (det producerades år 2006.)

Nu har det också kommit en filmserie som heter Nature Inc från BBC. Översatta avsnitt av nature Inc finns att streama via SLI eller att beställa. Det finns också gratis filmhandledningar på svenska.

Nature Inc. is a TV documentary strand about the economics of ecosystems and the links between the environment and the global market.(http://www.natureinc.org/home.htm)

Young Bufo marinus By Bidgee (Own work) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Kanske är det det bästa jag sett någonsin om miljöproblemen. Det blir tydligt vilken hög summa pengar (miljarder dollar) som kan vara kopplade till ekosystem.  Det blir uppenbart när man ser dessa filmer att miljökunskap, naturkunskap och biologi är samhällskunskap.
Filmerna är också bra eftersom de även tar upp positiva exempel, de ger en känsla av att problem går att lösa. Avsnitten är drygt 20 minuter långa vilket är lagom.By Richard Ling (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons


Hur jag ersätter lärobokstext med film

Jag som gillar prov har även prov på filmer. Det fungerar om man har möjlighet till individanpassad undervisning. Det som behövs är att eleverna har möjlighet att se filmen via en egen dator och att de har instuderingsfrågor till filmen. Då kan de sitta och pausa filmen och spela om stycken som de inte förstått samtidigt som de svarar på frågorna. Det här sättet att se, tycker jag fungerar bra för filmer som innehåller mycket fakta. Sedan har de prov på frågorna och svaren. Filmhandledningens diskussionsfrågor fungerar ju fortfarande, om man även vill samla eleverna i grupp och diskutera efter att de har sett filmen, som fördjupning.

(När jag själv ser på tv-program som innehåller mycket fakta, till exempel Vetenskapens Värld så ser jag också alltid dessa i Play så att jag kan pausa och ta om stycken.)

Ett avsnitt att börja med

Jag kan till exempel rekommendera avsnittet Främmande hot. Det handlar om problemen med införda arter i Australinen. Mina instuderingsfrågor här. Jag hade till  ingen aning om att kameler var ett problem där men nu har jag lärt mig det.

By S. Taheri (Zoo, own work)[see page for license], via Wikimedia Commons

Mål

Citat från skolverket:


Biologi1
Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Naturkunskap 1a1, 1b
Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Internationella relationer
Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning.

Samhällskunskap 3
Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.


No comments: