Sunday, January 13, 2013

Tillbakablickar

Jag håller på att storstäda hemma och hittar gamla dammiga dagböcker.

Reflektion efter gymnasiet, ur min dagbok från -95

Tankar från 1996 om att kanske läsa till lärare och vilka mina starka och svaga sidor skulle vara. Ur egen dagbok

Anställd i hemtjänsten i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, medan lärarplanerna tillfälligt lagts på hyllan. Ur egen dagbok

Missmod, i början av universitetsstudierna. Ur egen dagbok

Tankar om hur man får se ut om man ska bli lärare Ur egen dagbok, slutet av 90-talet

Störningsmoment i studieron. Ur egen dagbok, slutet av 90-talet

De gamla dagböckerna är mycket underhållande och dramatisk läsning. De mest underhållande avsnitten skulle jag ju aldrig i livet publicera här. Lite tråkigt att jag nuförtiden mest skriver i den här neutrala bloggen. Förvisso är heller inte livet lika spännande nu och jag tar det nog inte lika mycket på allvar som på den tiden men ändå.

No comments: