Thursday, July 23, 2015

Reflektion efter avslutade kurser- som lärare och som elev

Det har varit intensivt, jag har glömt bort att blogga på ett tag men här kommer nu en summering av våren.

1. Jag avslutade mina kurser i naturkunskap. Är nöjd med dem. Ett mål har varit att undvika att eleverna skulle fråga sig "Varför ska man kunna det här?" och det tycker jag gick ganska bra. Bild från utvärdering:


Min planering (grovplanering) i Naturkunskap 1b:

Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner. Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

 • Övning-vad är liv
 • Film: En bok, en författare. Ingemar Ernberg. "Vad är liv - i kosmos, i cellen, i människan?"
 • Film: Fotosyntesen - En livsviktig process, del 3 och 4
 • Laboration: Jäst
 • Demonstration, kemisk reaktion
 • Övning
 • Utflykt
 • Genomgång kemins grunder
 • Experiment
 • Frågesport
 • Repetitionshäfte
Prov 1 (E-nivå)

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster,resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Ekosystem, ekosystemjänster, näringspyramid
 • Beräkningsövning 1 näringspyramid 
 • Flytta arter 
 • Film: Främmande hot
 • Tungmetaller, rovdjuren drabbas värst 
 • Övningsuppgift Minamatasjukan
 • Beräkningsövning 2 näringspyramid 
 • Text om Ekologiskt jordbruk (från Krav)
 • Film: Fresh-vad vill vi äta
 • Text om resiliens (Från Stockholm Resilience Center)
 • Växthuseffekten 
 • Skillnad mellan urskog och kulturskog. Genbank. Djurförädling
 • Film: Kvävets kretslopp
 • Övergödning, våtmarker 
 • Argumentationstal: Pollinering, stadsodling,bekämpningsmedel med mera
 • Studiebesök Naturens hus
 • Labb: Arter i närmiljön
Prov 2

Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner. Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
 • Film om fotosyntesen (grunder från förra och förrförra provet)
 • Instuderingsfrågor till läroboken
 • Film om matspjälkningen
 • Övningar: Bygg en fettsyra, Bygg en aminosyra
 • Genomgång av näringsämnen
 • Genomgång naturvetenskapligt arbetssätt, läkemedel och kosttillskott 
 • Genomgång om celler
 • Frågesporter 
 • Inlämningsuppgift- Ett livsmedels väg
Prov 3

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället i fråga om träning, kost, droger
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter.
Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

 • Genomgång Tidslinje och Evolution
 • Övning Tidslinje
 • Genomgång: Kemi i förälskelse
 • Frågor till föreläsning Njutningens kemi (Ulf Ellervik)
 • Genomgång: Sex och samliv
 • Genomgång: Drogerna heroin, morfin, amfetamin, kokain och nikotin
 • Text samt frågor till texten DN VETENSKAP: Droger ger en känsla av belöning. Missbrukaren får cellförändringar i hjärnan som gör att behovet består
 • Text samt frågor till texten (med tillhörande föreläsning av Erik Leijonmarck): Cannabis Argument mot legalisering
 • Genomgång: Genomgång: Gener, DNA, mutation och proteinsyntes
 • Frågor till webbplatsen Genteknik.nu
 • Ordlista 
Prov 4


2. Jag avslutade samtidigt själv en kurs i ornitologi.
Den var trevlig förutom att det var sjukt stressigt att hinna med samtidigt som betygssättningstiden. Två gånger körde jag ned till Öland efter jobbet, framme mitt i natten. Upp i gryningen (utan tillgång till kaffe!!) och ut på exkursion och sedan direkt tillbaka till Stockholm. Det hade varit trevligare att vara lite piggare under exkursionen. Men jag har fått fördjupa mig i två favoriter som håller till precis intill där jag bor. Gröngölingen och spillkråkan. Så charmiga!

By Steffen Hannert (http://www.vogelruf.de/galerie/) [Copyrighted free use], via Wikimedia Commons
Kursen var delvis en distanskurs och jag använde min digitala kikare i kombination med youtube för inlämningsuppgifter. Nedan är våran närmaste gröngöling på film.


Större strandpipare infångad under exkursionen Eget foto

No comments: