Saturday, March 31, 2012

Sälg nu, snart är det försent

Just nu är det läge att gå ut och titta på blommande sälg och till det passar det att fördjupa sig i pollen, pollinering, pollenallergi och biologisk mångfald.

Eget foto 2012-03-31

Samma sak uppförstorat med USB-mikroskop

Sälgen är speciellt viktig för den biologiska mångfalden.

Eftersom den blommar så tidigt är den viktig vårmat för småkryp. Här finns en bra text om det.

DSC08202selje
By Sogning Norway (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Om du bara ska se ett TED-talk i år, se det här, om pollinering. Såååå braVad mer kan man berätta om pollinering?

Du vet mandlar som man gör mandelmassa med mera av. De kommer ju från mandelträdet som har vackra vita blommor. För att det ska bli några mandlar så måste det till pollinering. I detta syfte så transporteras bin och hela deras bikupor till mandelodlingarna när det är dags för pollinering. Det är en rätt kostsam process och därför är mandlar relativt dyra. Nu försöker man få fram ett självpollinerande mandelträd men har inte lyckats så bra än. Bina gör ett viktigt jobb.
Bienen auf Wabe 1
By Waugsberg (eigene Aufnahme - own photograph) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Kan du se pollenkornen hos dina egna krukväxter när de blommar?


Eget foto krukväxt


Mer om hur allergiska reaktioner fungerar

I text

eller film:


Kursmål

Det får inte plats att tagga ett blogginlägg med hela kursmål därför klistar jag in några kursmål här nedan så att det här blogginlägget kommer upp om man söker på ett av de kursmålen här i bloggen. Förhoppningen är att jag så småningom ska täcka in alla kursmål i mina kurser på det viset.

Biologi 1


Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.


Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.


Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.


Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.


Biologi 2


Livscykler och fysiologi hos växter och svampar.


Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion.

Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1b

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Jag önskar mig för övrigt nu till våren en bättre kamera att ta bilder med, varför jag har ansökt om att bli testpilot 

No comments: