Monday, March 5, 2012

Digitala och personliga läromedel kan byggas på tre hundra år gammal litteratur

När jag gick i skolan så fanns ju inte samma möjligheter att göra läromedlen personliga och individanpassade som det finns nu, när bland annat Wikipedia och Creative Commons existerar. Är det en möjlig utveckling att det i framtiden skulle finnas lika många läromedel/kurser som det finns elever och därför lika många olika examen som det finns elever? Vilken mångfald i kunskaper.

Boken Flora Wiksbergensis av Johan Linder är ca 300 år gammal. Som jag berättade i mitt förra inlägg så beställde jag boken  från ett antikvariat. Den handlar om området där jag bor. Boken är ju skriven till och med innan Linnés tid så det är ibland lite huller om buller med växtnamnen. Carl Johan Clemedson gjorde lyckligtvis en bearbetning av floran på sjuttiotalet, där växternas nuvarande namn framgår och även denna bearbetning har jag beställt.

Ur Flora Wiksbergensis, bearbetad och kommenterad av Carl Johan Clemedsson Eget foto

Nu håller jag på att göra en digital wikipediaversion av floran. Detta gör jag genom att med hjälp av den omarbetade version, slå upp växterna en och en i Wikipedia, i den ordning de är beskrivna i Flora Wiksbergensis. Sedan lägger jag till sidorna i en bok med hjälp av Wikipedias bokskaparfunktion. Hittills har jag bara ägnat någon timme till detta projekt och enbart hunnit med de första 15% av växterna ungefär. När projektet är klart överväger jag att beställa en tryckt version av Wikipediaboken. De flesta växterna finns beskrivna i Wikipedia, ofta också med jättefina gamla illustrationer. Här är några växter från Flora Wiksbergensis som saknas, ifall någon vill fylla på med material i Wikipedia:
Lundstjärnblomma, Klibbveronika, Vårarv, Bärmålla, Blåmålla

En del av namnen i Linders gamla flora är ändå ganska trevliga och beskrivande tycker jag. Namnet på "Gråfibbla" är till exempel "Ludne Musöron med breda blad"

Pilosella officinarum gråfibbla
Carl Axel Magnus Lindman [Public domain], via Wikimedia Commons

No comments: