Monday, June 4, 2012

Under våren har vi testat Google som mötesverktyg

För några år sedan på en konferens om IT i skolan, träffade jag Monica som är IT-pedagog på en annan skola och vi upptäckte att vi hade det gemensamma intresset att testa ny teknik i skolan. Sedan dess har det blivit att vi träffats regelbundet och utbytt erfarenheter i flera år.

Nu under våren har jag och Monica och ytterligare en lärare testat att mötas på distans med videomöten i verktyget Google Hangout som är en del av Google+.

I Google Hangout kan man chatta, se på youtubeklipp och dela dokument med varandra. Man kan även dela sin skärm om man vill visa de andra något på Internet. Det går också arbeta allihop på samma dokument om man till exempel vill skriva en text eller göra en presentation tillsammans.

Det man behöver för att kunna delta i hangout är ett googlekonto vilket man har, om man har gmail, en dator med webkamera och ett headset.Nu har vi varit fyra stycken i det mötesrummet som mest och det har fungerat bra. Men det sägs att det ska fungera med många fler än så. Har du testat med flera mötesdeltagare och hur gick det isåfall?

No comments: