Monday, February 18, 2013

Bästa ♥ BBC

Om jag ser en film och tänker "det här var bra innehåll" denna skulle vara bra att ha till undervisning, då är det nästan alltid BBC som har gjort den.

Nu senast såg jag dokumentären A Decade Of The Human Genome. Både känslomässigt gripande och informativt om de tio år som nu har gått sedan man kartlade den mänskliga arvsmassan. Filmen berättar på vilket sätt det har hjälpt forskningen och den enskilda människan. Efter att ha sett den här filmen bör man bli övertygad om att det är otroligt viktigt att lära sig grunder om gener och forskningen om dessa i skolan, inte bara för dem som är specialintresserade.

Credit: Zephyris from en.wikipedia.org
Problemet med materialet från BBC är att det inte alltid är tillgängligt för vem som helst. Filmen A Decade Of The Human Genome finns på Yotube men om den verkligen ska finnas där är oklart, det är inte BBC själva som har lagt upp den där.

Något som BBC själva erbjuder öppet är en bra grundkurs i naturvetenskap

De har brutit upp grunderna i naturvetenskap till mindre delar. Till varje del finns:


 • Självrättande flervalstest
 • Text och bild
 • Ljud
 • (Filmer men dessa är inte tillgängliga i Sverige).
Rubrikerna till delarna är till exempel  (fritt översatt):Kost och träning
Immunförsvaret
Nerver och hormoner
Hormoner hos människor
Hormoner hos växter
Droger
Anpassningar till miljön
Miljöförändringar
Kolets kretslopp
Näringskedjor och energi
Reproduktion
Evolution
Celler
Vävnader,organ
Fotosyntes
Organsimer och deras miljö
Proteiner
DNA, Celldelning
Genetisk variation, genetiska sjukdomar
Arter

Atomer
Periodiska Systemet
Kemiska reaktioner
Kalksten, kalicumkarbonat
Metaller och deras användning
Råolja och bränslen
Andra produkter från råolja
Vegetabiliska oljor
Jordskorpan och atmosfären
Kemisk bindning
Atomens uppbyggnad, analys av ämnen och beräkningar
Reaktionshastighet
Exoterma och endoterma reaktioner
Syror, baser och salter
Elektrolys
Det som är bra med den här lärresursen är att


 • Innehållet relaterar ganska bra till mycket av det centrala innehållet i naturkunskap, biologi och kemi
 • Materialet är nedbrutet i ganska korta delar. Det gör det lätt att plocka just det man har användning av
 • Det kommer från en trovärdig källa
 • Det är öppet, ingen inloggning behövs
 • Det kan skrivas ut
 • Ljudet kan laddas ned
 • Det går att komma in i materialet från flera håll (börja med testet, texten eller ljudet, beroende på vad som passar)
 • Det är färdigt lektionsmaterial anpassat för studier

Materialet skulle kunna användas som


1. Läromedel, alltså som en ryggrad i en kurs
2. Variation till ett annat läromedel genom att man ersätter vissa avsnitt
3. Självstudier för dem som behöver läsa på egen hand
4. Hemläxor
5. Självtesten skulle kunna användas som diagnostiskt test för lärarstudenter eller lärare som är osäkra på sin egen kunskap, innehållet är typiskt sådant som man bör ha koll på som till exempel naturkunskapslärare.


No comments: