Monday, February 11, 2013

GIS på Distans Del 2

Nu har jag klarat av modul två i distanskursen om GIS, Geographical Information Systems.

Pedagogiken i den här distanskursen är tydlig och mekanisk, vilket nog är nödvändigt i en distanskurs utan lärare. Det finns en tydlig förklaring i början av varje övning om vad syftet är och hur lång tid övningen förväntas ta. Sedan är det nedbrutet i små, små steg vad man ska göra. Med jämna mellanrum kommer lite sammanfattande repetition samt någon fråga så att man kan testa om man förstått. I slutet av övningen sammanfattas det vad man har lärt sig. I slutet av hela kursen så kommer det att vara ett sammanfattande prov och möjlighet att erhålla ett diplom.

Nedan ser du en nästan 100 år gammal handbok för lärare från 1914. Mot slutet ( sidan 68) kommer ett stycke om svårlösta/olösta problem. Det handlar bland annat inte helt otippat om omotiverade elever. Nu har det snart gått 100 år sedan handboken tog upp detta problem. Nog har det väl gått framåt sedan dess men visst kan man väl ännu säga att problemet ä svårlösligt.
Distanskursen i GIS som jag läser har andra förutsättningar än skolan eftersom den är tillgänglig när någon av världens befolkning befinner sig i rätt läge, vad gäller motivation, förkunskaper och praktiska förutsättningar för att genomföra just den här kursen. Det andra befinner sig ju inte i kursen. Distanskursen har inte problemet att från första början motivera varför man ska lära sig och kan använda sig av tydlig och stöttande,  men stel och mekansisk, lärarlös pedagogik

Modul två i kursen om GIS  handlade om hur själva databasen ser ut, vilket är ganska likt en samling data i Excel. Det går att sortera  hur man vill precis som i Excel. Utifrån databaser kan man skapa olika kartor beroende på vilket syfte man har. En övning var att undersöka en viss vandringsled. Genom att välja olika lager såsom höjdskillnader och nederbörd, växtlighet kunde jag förbereda en vandring längs den leden.

By Jlla00 (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
En annan övning var att skapa två tematiska kartor för underhåll i en natiionalpark. En av kartorna visade vägar och stigar och den andra visade byggnader såsom till exempel vindskydd.

By Spotlight1 (Own work) [see page for license], via Wikimedia Commons

No comments: