Saturday, February 2, 2013

Jag lär mig GIS Gratis på Distans Del 1

Något som kallas GIS, gegrafiska informationssystem, ligger i tiden och därför vill jag lära mig mer om det. Det är bland annat användbart inom biologi.

Det går att lära sig grunder i GIS gratis genom öppen distansutbildning, utan att behöva investera i dyr kurslitteratur.

By Strebe (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons


Jag har nu gjort klart modul 1 i kursen Getting Started with GIS (for Arc GIS 10)

Som jag har förstått det hittills så går GIS ut på att kombinera databaser med geografiska kartor.Jag har, i modul 1, tittat på informationsfilmer, svarat på testfrågor och övat på olika kartor i ett program som heter Arc GIS. Jag har bland annat testat att visa olika lager på karta. Ett lager kan vara till exempel städer, ett annat landsgränser, ett tredje produktion av en viss vara.

Det som GIS kan vara bra för är till exempel beslutsfattande. Säg att jag till exempel är intresserad av att starta en skola och att jag vill att den ligger i närheten av både vatten, naturreservat,  kommunikationer och ett stort antal barn i rätt ålder. Jag väljer då en karta över det område jag är intresserad av och på denna väljer jag att visa 1.tillgängliga lokaler 2. sjöar 3. Naturreservat 4. Buss- och tågtafik och 5. befolkning i aktuell ålder. Jag får en överskådlig bild.

Redan på 1800-talet kunde John Snow här nedan, visa att utbrott av kolera hade samband med vissa vattenbrunnar genom att han prickade in alltihop på en karta, en tidig form av GIS.
No comments: