Sunday, March 10, 2013

Skansens skolprogram är att rekommendera

By Benjamint444 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

I veckan tog vi (några lärare och elever) del av ett av Skansens skolprogram. Det handlade om etologi, alltså djurs beteende. Skolprogrammet bestod av föreläsning samt studier på Skansens akvarium.

Programmet var innehållsrikt och hörde väldigt bra ihop med det centrala innehållet i biologi:

Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång. (Skolverket http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/bio)

Föreläsningen var också bra och underhållande. Det enda som möjligen saknades var ett tillhörande textmaterial.

Skansen har också ett annat skolprogram för gymnasiet, som heter På Friarstråt där sexualitet tas upp både ur ett kulturellt och biologiskt perspektiv. Detta verkar intressant då det anknyter till det nya kursmålet i naturkunskap:

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.(Skolverket http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/nak)
By BS Thurner Hof (Photo taken by user BS Thurner Hof) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

No comments: