Sunday, September 1, 2013

En Fräsch Film om en Fräsch Framtid
Nu i helgen fick jag energi av en film. Jag gav mig genast ut i mitt växthus för att ta in lite grönsaker och fundera igenom odlingen där. Ovan några bilder på grönsaker från växthuset.

Jag har inte Netflix eller liknande eftersom jag via jobbet har tillgång till Mediotekets utbud av strömmande film.

Filmen som jag såg heter Fresh-Vad vill vi äta, av Ana Sofia Joanes.
Nedan ser du en trailer för filmen Fresh, som verkligen är just fräsch. En "måbrafilm" om miljön.
Filmen är mycket tydlig med att jordbruket har förändrats snabbt de senaste 50 åren och att det kommer att fortsätta förändras men att det finns alla möjligheter att se till att det blir till det bättre. Filmen ger flera hoppfulla exempel på bönder i USA som tjänar pengar på en ekologisk markanvändning. Den förklarar hur det är möjligt att bedriva jordbruk utan bekämpningsmedel och menar att det är medelstora ekologiska jordbruk som är det mest effektiva idag, istället för som många tror, storskaligt industriellt jordbruk. Det berättas också om den före detta basketspelaren som bedriver odling på en mindre yta nära stan.

By Will Allen (Will holding fish in Green house #7) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
Filmen är uppmärkt med målen i både samhällskunskap och biologi. Allra bäst passar den nog för det nya ämnet Hållbart Samhälle (som jag enligt legitimationen är behörig att undervisa i). Till filmen hör en filmhandledning med instuderingsfrågor.

En kompletterande text till filmen Fresh kan vara den här rapporten från Naturskyddsföreningen, 100% ekologiskt. 

Ur skolverkets centrala innehåll: 

Naturkunkap 1a1, Biologi1

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Biologi 1, 100p

Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Politik och Hållbar utveckling, 100p

Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.

No comments: