Monday, October 21, 2013

Experiment som jag vill se på Vetenskapens Hus eller Tekniska museet

I veckan var jag på Vetenskapens hus på temat klimatförändringar. På en workshop där så frågade de oss vad vi lärare vill att de skulle konstruera för nya experiment. Jag föreslog att de skulle göra något på temat aquaponics eller grön vägg (eller en kombination). Det skulle kombinera ämnena teknik, biologi, kemi, naturkunskap, hållbart samhälle och så vidare. (2011 hade Ekoteket på Kulturhuset en utställning om odling i vattenkultur.)

By Spaceo (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

By Ryan Somma (Aquaponics) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

No comments: