Sunday, October 6, 2013

Idéer om InstagramJag har den populära appen Instagram sedan något år men använder den inte speciellt mycket. Då och då händer det dock att jag tar en (natur)bild med den.

Det känns om att den här appen skulle vara bra att använda vid undersökningar i naturkunskap och biologi eftersom den ändå är så populär bland ungdomar.
Det går enkelt att samla ihop bilder runt ett och samma tema från olika personer/grupper, om man använder sig av samma tagg, exempelvis #utflyktNKht2013. En bild kan också taggas med sitt geografiska läge. Man skulle kunna skicka ut elever åt olika håll och på så sätt i bild beskriva olika naturtyper i ett område. Bilderna som är märkta med den aktuella taggarna kan sedan samlas i bildspel med hjälp av verktyget Slidagram, vilket jag har använt mig av här ovan.

Om jag skulle göra en utflykt så skulle jag aldrig kräva av eleverna att använda Instagram om de inte inte vill det. Så är det med alla digitala verktyg. Det kan inte vara verktyget som är målet. Verktyget måste vara valfritt enligt mig, speciellt eftersom inte alla har tillgång till samma utrustning (smartphones i det här fallet). Men föreslå olika lämpliga verktyg kan man ju alltid göra.

Ja, vi får se om det blir tid och tillfälle och testa detta. Mycket av det som jag tidigare spånat på i den här bloggen har jag faktiskt sedan använt mig av i praktiken, så det är en bra början

No comments: