Tuesday, June 22, 2010

Måste bara göra ett avstamp...

Ingen idé att börja med blankt papper när man går en sådan här kurs (Digital kompetens och lärande - IKT och pedagogik för 21:a århundradet). Det som redan oftast fungerar är dyrbart och bäst är att göra små förändringar utifrån det.


I Matematik A- fungerar det med Theducations (ja, jag har jobbat där) självrättande diagnostiska test som bryter upp kursen i många små, små delar och ger feedback på att man fattat efter varje del.

I Naturkunskap A - fungerar det med
planeten med tilhörande tipskupong för G-nivå, boken Synpunkt A med tillhörande webblicens.

I Naturkunskap B - fungerar det hyfsat att plocka ihop valda delar från mitt exjobb (inte hela) och länka ihop i Fronter

I Kemi A, B Biologi A, B-fungerar det med digitala grejer från
MERLOT och att hänvisa till http://www.ehinger.nu/undervisning/

Specialpedagogiskt-fungerar det med diagnostiska test med flervalsfrågor (ja det går att göra på VG-nivå), ex i Fronter efter ett genomgånget stycke för dem med skrivsvårigheter, samt att klippa itu långa matteprov i mindre delar och göra en i taget istället för hela på en gång för dem med exempelvis koncentrationssvårigheter, countdownclock för både lärare och elever som har svårt med tidsuppfattning, diskussionsforum på nätet för dem som inte vill prata i grupp..

I arbetslaget-fungerar det att ha en gemensam kalender i t ex Fronter där alla lägger in sina möten, prov osv.

Ser också fram emot att i sommar testa Google Wave, inlämningsuppgift i matematik A med Google Sketch och Google Earth,Twitter i kombination med filmvisning, inom eller utanför KTH-kursen :-)


No comments: