Saturday, February 26, 2011

Den som vill men inte orkar

Det finns inte en enda människa i hela världen som inte innerst inne vill lära sig nya saker och hitta sin plats i samhället. Men den egna drivkraften och det egna modet räcker sällan till.

Här kommer skolans (nygamla) roll in:

att i lagom dos erbjuda stöttor för att lära sig nya saker och hitta sin plats i samhället. (För skolans, gamla roll som förmedlare och spridning av information kan vi nog glömma nu, en gång för alla.)

Här kommer några exempel på stöttor:


Hur ska man då veta när vilken stötta behövs vid vilket tillfälle? Ja, det är det som är det svåra och det som lärare ska vara experter på. Ett tips är att fråga eleven.

En liknelse som en begåvad men ofokuserad tidigare elev gjorde på ett utvecklingssamtal (det sista, innan han skrevs ut ur gymnasiet) löd ungefär så här:

Att envisas med att jag skulle klara av att gå i skolan är lika dumt som att låta en häst som kommit sist i alla lopp den ställt upp i, ställa upp i ett ännu tuffare lopp.

Fundera på den liknelsen.

No comments: