Sunday, April 17, 2011

Det ska vara värt varje minut

att lära sig naturkunskap i gymnasiet eftersom kursinnehållet och undervisningen är så relevant =  min vision, inför nystarten med GY11.

Steg ett blir att tolka och förklara ämnets syfte utifrån skolverkets ämnesplan.

Här är ett försök (hög upplösning, kan eventuellt ta lite tid att ladda men se gärna i fullskärmsläge)
Skollyftet är ett initiativ som tagits av läraren Anna Kaya tillsammans med andra skolengagerade på twitter. Inom skollyftet hjälps vi alla åt att bygga den skola vi vill ha. Det här var mitt första blogginlägg på temat skollyftet. 


Vilket är ditt?

No comments: