Saturday, April 2, 2011

Lektionstips till Vetenskapens Historia Del 2

1. Visa 23 minuter av Vetenskapens Historia Del 2 (tillgängligt på svtplay t om 7 april).

2. Skriv ut och dela ut följande ordknep till elever (eller, dela ut länken, om eleverna vet hur de kan rita i dokumentet digitalt)

3. Kombinera med en tävlig (indviduellt eller i lag). Den som först vet det dolda budskapet vinner.

4. Diskutera innebörden av det dolda budskapet och koppla ihop det med kursmålen  (Jag tycker att det är ett viktigt och aktuellt budskap)

Pröva själv. Är det för lätt eller svårt? Behöver man vägledning till hur man får fram det dolda budskapet eller till hur man hittar orden i texten?

Har jag facit? Självklart. Säg till om du vill ha det. Ordknepet har jag gjort i Puzzlemaker.

No comments: