Monday, April 4, 2011

Om olika sätt att beskriva skolproblem

Här är ett vinklat, inte så nyanserat försök att skildra skolproblem:

http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola

Men det har också gjorts seriösa försök att skildra skolans verklighet:


Det senare är en bra dokumentär, som du borde se om du inte har gjort det.
Jag upplever att den, inte är glorifierande, inte romantisk, inte svartvit och inte tillrättalagd och inte fördummande.

Har du sett den? Vad tyckte du?


2 comments:

Magnus Blixt said...

Jag har sett filmen Vikarien flera gånger, instämmer att den ger mycket bra underlag för en yrkesetisk diskussion lärare emellan (vilket ex LR Karlstad också genomfört, med biovisning och efterföljande diskussion, klart givande). Både Max och Folke gör en hel del som kan - och bör - diskuteras. Samtidigt måste man förstås vara medveten om att den inte skildrar hela verkligheten, en hel del är utryckt från sitt sammanhang (vilket inte gör det som visas mindre instressant, men det är viktigt att ha mediakritiska kunskaper färskt i minne).

Linn said...

Trevligt att du också gillade filmen Självklart är det så att den inte skildrar hela verkligheten och det skulle till exempel vara spännande med en uppföljning, hur arbetar Max idag, hur ser eleverna tillbaka på sin skoltid idag? När jag googlade på filmen för att se om någon uppföljning hade gjorts så fick jag till min besvikelse se att filmen snappats upp av skumma personer med rasistiska åsikter som på något mystiskt sätt ser filmen som ett stöd för sina åsikter, sorgligt, jag undrar om de ens har sett filmen, eller har de lyckats tolka den så knäppt.