Thursday, February 16, 2012

Lektionsplaneringar Natur & Friluftsliv, begreppet Resiliens med mera

Nu har vi haft fyra lektionstillfällen i kursen Natur och Friluftsliv

Vid första tillfället
tittade vi på 20 minuter av  filmen På naturens Villkor med Ola Skinnarmo samt gick igenom målen och kursplaneringen. Vi bestämde också vad den första utomhusaktiviteten skulle vara. Det blev utförsåkning på skidor, enligt elevernas förslag. (vår första tanke hade varit långfärdsskridskor)

Vid andra tillfället
planerade vi och organiserade skidåkningen. Några hade ansvar för maten, några hade ansvar att kolla öppettider och skidhyra och färdväg och ytterligare några fick ansvar för att planera plan B och C ifall skidåkningen av någon anledning inte skulle gå att genomföra. Till sist skrev vi gemensamt ihop ett anslag om aktiviteten där vi bjöd in även andra elever, som inte gick kursen, att delta. En elev fick ansvar för att presentera aktiviteten på nästkommande klassråd.

Vid tredje tillfället
åkte vi alltså skidor utför, samt grillade korv. Det var mycket trevligt, ingen ramlade och slog sig men några frös ordentligt. Vi fotograferade förstås och följde upp med bildvisning på klassrådet.

Hammarbybacken Eget foto

Hammarbybacken Eget foto

Vid fjärde tillfället

började vi med avsnittet Ekologi med att

A) Ha en genomgång om vad begreppet resiliens betyder. Detta demonstrerades med en glasskål och en liten glaskula. Glaskulan symboliserar ekosystemet och den ligger  vid jämvikt i botten på glasskålen. Om jag lyfter kulan upp längs kanten på skålen så återgår den naturligtvis till jämviktsläget i botten när jag släpper den, vilket ska symbolera att ekosystemet är självorganiserande. Ekosystemet kompenserar och återfinner balansen vid påfrestning, det vill säga systemet har resiliens, motståndskraft mot förändring. Dock klarar det inte hur mycket påfrestning som helst, lyfter man kulan över kanten på skålen så faller den ju oåterkalleligt utanför, vilket ska symbolisera att ekosystemet kollapsar. Inspiration till denna genomgång har jag fått av den här filmen:Till genomgången delade jag ut det här texthäftet som vi läste och la det även i vårt digitala klassrum i vår plattform

B) Titta på filmen på filmen Sjön-ett ekosystem och skriva ihop en lista med saker som kan studeras och undersökas då vi är ute och paddlar i vår.


Vid nästa tillfälle

ska vi besöka Bergianska trädgårdens växthus.

No comments: