Monday, February 27, 2012

Färdiga Lektionsplaneringar i Biologi och Naturkunskap

Jag har noterat att många hamnar på min blogg efter att ha sökt på färdig lektionsplanering naturkunskap. Därav har jag fräckt satt den rubriken på dagens inlägg. Så får vi se om det här blir ett av de mest lästa inläggen.

I vår kommer det att bli aktuellt att göra utflykter ut i naturen i min undervisning. Det är något som jag inte är så förtrogen med (för att inte säga helt handikappad). Men jag försöker att lära mig. Detta genom att själv delta i naturguidningar samt att, då och då, öva mig på artkunskap ute i naturen.
I vår ser jag till exempel fram emot att gå en kvällskurs som heter Stora Naturkursen där det ingår utflykter.

För att inte ta mig vatten över huvudet så tänker jag att jag ska börja med att bli bekväm med ett mindre, avgränsat område, nämligen det som ligger närmast där jag bor och där jag ofta befinner mig.
Jag befinner mig ofta på Korpberget.

Utsikt från Korpberget Eget Foto
Där har jag joggat idag och samtidigt letat efter den sällsynta jättelav som sägs växa där. Jättelaven, som är rödlistad och likt de andra lunglavarna känslig för luftföroreningar, ska kunna bli en meter i diameter och gå från vit till skarpt grön färg när det blir våt. Jag  använde nästan allt vatten i min vattenflaska och skvätte på olika lavar i hopp om att hitta denna sällsynthet. Den största laven som jag hittade hade en bål på mellan en och två centimeter och blev svagt men inte skarpt grön av vatten. Troligen är det inte rätt. Letandet får fortsätta vid nästa joggingtur.

Jag misslyckades alltså med att hitta jättelaven men gjorde istället ett annat roligt fynd. På informationstavlan vid Korpberget nämns läkaren Johan Linders Flora Wiksbergensis från 1716, som beskriver arter i området.


Johan Linders Flora Wiksbergensis, eller Ett register uppå the träd, buskar, örter och gräs, som innom en fierdings wäg kring suurbrunnen Wiksberg, antingen på åkrar sås, eller wildt wexa, med theras brukeligaste namn på latin och på swensko


Denna flora, som är en av stockholmstraktens äldsta, fanns att köpa på Bokbörsen såg jag när jag googlade på den så jag slog till (även om den var lite dyr). Lite stil tycker jag att kunna skryta med en så gammal bok om traktens växter när det kommer besökare hem. Jag beställde också från samma ställe, en omarbetad version från sjuttiotalet, (den var billig). Något som är roligt med upplagan från 1716 är att upphovsrätten har gått ut så det är att vänta att material från den floran kommer ut här på bloggen!

Först några bilder från Korpberget och sen kommer jag till det där med färdiga lektionsplaneringar.


Stensöta Eget Foto
Polypodium vulgare-NF
Carl Axel Magnus Lindman [Public domain], via Wikimedia Commons

Lav (kanske Manlav, ingen aning) Eget foto

En ganska stor lav Ingen aning om vilken:-) Eget foto


Nu till det här med färdiga lektionsplaneringar.

I mitt vilsna sökande efter idéer om hur man kan lägga upp naturvandringar i undervisningssyfte hamnade jag på Naturkyddsföreningens sida för naturguider. Där ligger ett antal färdiga handledningar med mycket konkreta tips om vad man kan berätta, övningar man kan göra och vad man kan titta på. Jag gillar speciellt den om att guida i odlingslandskapet samt den om att guida i ett förändrat klimat. Punktvis kommer det typ "Stanna på ett sådant här ställe" "Berätta det här" "Visa det här" "Gör den här övningen". Mycket konkret. Faktatexter finns med som man ju kan använda i undervisningen.

Konkreta pedagogiska tips innehåller också den bok som jag har beställt från Naturkyddsföreningen som heter Nyfiken Grön Handbok för Naturguider. Jag rekommenderar speciellt kapitlet Guidelines som ger allmänna tips om själva guidandet och kapitlet Naturens Osynliga Arbete som ger flera pedagogiskt tacksamma exempel på ekonomisk värdering av ekosystemtjänster.

No comments: