Thursday, February 23, 2012

På Bergianska med Natur och Friluftsliv

Jag var i veckan med ett litet antal elever på Bergianska Trädgården i deras fantastiska växthus. Vi ville gå med på visningen för allmänheten. Jag ringde före och frågade några praktiska frågor och råkade då olyckligtvis nämna att vi var från en skola. Då blev det skärrat, jag fick inte lov att komma på den allmänna visningen med elever. Jag fick istället lov att boka en särskild skolgruppsvisning. (Kanske har de dåliga erfarenheter av stora skolklasser, så att man får förstå deras skepsis.) Jag sa att det var bara ett mindre antal elever. Som svar på det fick jag att ifall det gällde elever med särskilda behov så kunde man också för en mindre grupp boka särskilda skolvisningar.
Till slut sa jag att det gäller ett mindre antal vanliga vuxna människor som är intresserade av att gå på den allmänna visningen. Som tur var fick jag ett försiktigt löfte att komma dit :-)
Hoppas samma person som svarade i telefonen också såg vår grupp som knäpptyst lyssnade intressserat under hela visningen.

Visningen var bra och passade  in i avsnittet ekologi i kursen Natur-och Friluftsliv. Vi fick många växter och deras olika livsvillkor presenterade för oss i teman från olika delar av världen, bra för målet "ha kunskaper om betydelsen av olika naturmiljöers ekologiska särart".Visningen knöt även an till målet "kunna förklara tänkbara orsaker till konflikter kring bruk av naturen och dess resurser" till exempel när det gäller odling av nyttoväxten oljepalm på bekostnad av nedhuggen regnskog
Vi fick även lära oss att det är inte fel att köpa vin med korkkork om man ska köpa vin, för då bidrar man till korkekslundarnas bevarande. Korkekarna är viktiga delar i ett ekosystem.


Här kommer exempel på arter som vi fick se. Dessa växter hamnar i mitt digitala herbarium längst ned till vänster här i bloggen genom att jag taggar det här inlägget med deras namn.


Cypress Eget foto

Bäversvanskaktus Eget foto

Fikon Eget foto

Granatäpple Eget foro

Banan Eget foto

Camellia Sinensis (Te) eget foto

No comments: