Monday, July 12, 2010

Är jag laglig nu?
Nu har jag sparat en bild från Flickr som var märkt Creative Commons för att använda i mitt läromedel i Naturkunskap A. Därmed ska jag ge credit till den som laddat upp bilden för att få använda den. I det här fallet var det någon som kallade sig muscapix. Räcker det att skriva som jag gjort under bilden?

No comments: