Tuesday, July 13, 2010

Företag utnyttjar sociala medier, och skolan?

Svt rapporterar här att företag blivit bra på att utnyttja sociala medier och många öronmärker pengar för det. Undrar hur det är med skolor runt om i Sverige? Behöver skolor tänka likadant som företagen eller räcker det med att ha en bra skola så sköter eleverna resten via sociala medier?

No comments: