Thursday, June 2, 2011

Utantillkunskaper via dataspel

Snabb feedback är viktigt vid inlärning av basfakta, utantillkunskaper, glosor och liknande tror jag.
Jag har gjort mina första egna dataspel på det här temat. De handlar om baskunskaper i kemi. Varför ska man lära sig sådant här utantill? Mitt svar är att det ska man lära sig för att kunna hålla tråden när ska se en film/läsa en text/lyssna på en berättelse. Det är svårt att hålla tråden om man fastnar vid detaljer.PurposeGames var lätt att använda. Man laddar upp en bild och sätter ut de blåa bollarna i bilden och skriver ett ord eller en mening till varje boll. Sen är det klart.

Annat som är pinsamt att inte kunna utantill men som man enkelt kan lära sig genom att spela purposegames är planetsystemet, multiplikationstabellengeometriska 3D-figurer, matsmältningssystemet

Ännu mera utantillkunskaper kan man lära sig på http://www.webbmagistern.se/


No comments: