Saturday, September 1, 2012

Fyra favoriter från UR med lektionstips


Utbildningsradion släppte denna vecka 8000 utbildningsprogram fritt på nätet. UR:s vd skrev i samma veva om bristen på datorer i skolan, vilken han menar leder till en digital klyfta i samhället när mer och mer kunskap finns tillgänglig på Internet.

Jag vill tillägga att viktigt är också att det finns ett nät som klarar belastningen som blir när fler datorer finns i skolan.

Här är fyra sevärda program från UR.


1. Ingmar Ernberg. En bok, en författare. UR tillsätter programchefer till vart och ett av sina program för att sprida dem. Birger Schlaugs intervju med Ingmar Ernberg i serien En bok En författare var det program som jag valde att bli programchef för. Programmet är en bra introduktion till mikrobiologi.  Författaren berättar bland annat att DNA-molekylerna som finns i en människas celler räcker åtskilliga gånger fram och tillbaka till månen om man skulle nysta upp det.
Lektionsplanering Biologi, Naturkunskap, NO: Visa filmen 30 min och låt sedan eleverna i grupper sortera saker på ett bord i vad som är levande och inte (exempelvis en träbit, ett blad, ett glas med vatten, ett ägg, ett äpple, en insekt i en burk, en spik, ett suddgummi)
Lektionsplanering Biologi, Naturkunskap, NO med "flipped classroom"-tema: Ge i läxa att titta på filmen. Börja lektionen med att låta eleverna svara på några frågor om filmens innehåll. Jobba sedan med begreppskartor. Bilda meningar och berättelser av orden liv, celler, DNA, molekyler, andning, syre, energi, reproduktion osv. Gör gruppövningen (sortera saker) som är beskriven ovan. Diskutera vad som skiljer ett naturvetenskapligt och ett religiöst eller filosofiskt sökande efter vad livet är.

Eget foto

2. Ulf Ellervik. En bok, en författare. Hans bok Ond Kemi är en av de bästa böcker jag någonsin läst. I den här intervjun tas många intresseväckande exempel från boken upp. Författarens mål är att väcka allmänhetens intresse för kemi och det lyckas han med, både i denna intervju och i boken. Bland annat pratar de om världens kanske giftigaste ämne, nämligen samma gift som används vid skönhetsbehandling med botox. Som författaren också påpekar i intervjun är intresset för skolämnet kemi skrämmande lågt, så den här typen av inspirerande filmer behöver visas.
Lektionsplanering kemi: Titta på programmet 30 min. Låt eleverna välja ett av kapitlen i boken. Läs högt ur det kapitlet 3 min. Skriv ned några kemiska begrepp och formler som framkommit under programmet och högläsningen (exempelvis toxicitet, LD 50, svavel, gas)

Botulinum toxin 3BTA
Botulinum toxin By own work [Public domain], via Wikimedia Commons


3. Johan Lind. En bok, en författare. Att lyssna på den här intervjun är en trevlig introduktion till avsnitten om ekologi i naturkunskap eller biologi. Johan Lind har skrivit en bok som handlar om trädet ek. Han berättar bland annat hur myrorna som lever på eken, håller bladlöss som boskap.
Lektionsplanering biologi, naturkunskap, NO: Titta på intervjun, 30 minuter. Jobba med begreppskarta (exempelvis begreppen ekosystem, symbios, biologisk mångfald) Introducera begreppet resiliens på det sätt som föreslås i här den videon
Svaneholm, ek
Svaneholm, ek By Jorchr (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons


4. Resan till livets kärna Cellstaden. Den världsberömde fotografen Lennart Nilsson fotograferar celler med tusentals gångers förstoring och försöker att få så skarpa bilder som möjligt av organellerna inne i cellen. Den här dokumentären följer hans arbete och berättar samtidigt också om vad en cell är för något. Jag tycker att filmen passar bra att visa när man läst om celler och sett bilder i läroböcker och kanske också tittat i mikroskop. Det är intressant att fundera på vad man verkligen vet om hur cellens inre ser ut och vad som är tankemodeller.

Biological cell
Biological cell By MesserWoland and Szczepan1990 (Own work (Inkscape created)) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia CommonsNo comments: