Monday, August 2, 2010

Tips! Uppsats om mobilens användbarhet vid ADHD

Bra att det skrivs sådana här uppsatser! Läs s 50-56 om du är intresserad av hur mobiltelefoner bäst kan fungera som hjälpmedel. Och så vill jag tillägga att tekniken blir bara bättre och bättre. Androider och iphones är ju helt fantastiska enligt min åsikt och borde fungera bra som hjälpmedel.

1 comment:

Sajberkickis said...

Tack för tipset Linn, läsvärt och intressant även för lärare i grundskolan 6-9 och gymnasiet.

Margareta