Saturday, August 21, 2010

En specialkurs i livskunskap

har vi också driftsatt denna vecka. Hoppas att det ska vara lösningen på typ "allt" ;-) och ett alternativ till Björklunds idéer. Vi har modifierat kursen IOS1205, 200p, så att den riktar in sig på att bland annat

  • ta ansvar för sin studieplan och ha koll på poäng, meritkurser osv
  • klara av att följa schemat, dvs passa tider och vara närvarande
  • kunna ha ett fungerande kalendersystem för att komma ihåg saker
  • hålla ordning på sin arbetsplats, sortera papper osv
  • kunna planera och delta i sociala aktiviteter via olika forum
  • ha en planering för framtiden, efter gymnasiet, ha fördjupat sig i olika studiealternativ
  • söka sommarjobb
  • kunna diskutera sex, samlevnad och genusfrågor
  • planera för att flytta hemifrån
  • känna till rättigheter och hjälpmedel vid olika funktionshinder

Vi tänker oss några lärarledda lektioner men att kursen ska genomsyra hela skolgången. Hittills har vi bjudit in SYV och börjat med studieplanens poäng, snitt, högskoleprovet..Har du idéer, så skriv gärna. Fortsättning följer..

No comments: