Friday, August 6, 2010

Fördelar med att göra kursplaneringen i bloggform

Jag har provat att göra en hel kursplanering i bloggform. Se här

Fördelar med att använda blogg för kursplanering:

  • Man kan tagga lektioner med kursmål eller betygskriterier
  • Det går att visa en översiktsplanering men också hela kursen beroende vad läsaren vill se
  • Det är öppet för alla, i jämförelse med inuti en lärplattform
  • Kostar inget
  • Det går att göra hur många kopior som helst av bloggen om man vill ha olika för olika elevgrupper

No comments: