Tuesday, August 31, 2010

Udda diskussion inom utbildningsförvaltningen i Stockholm idag

Det började med att Thomas Person Utbildningsdirektör/chef för utbildningsförvaltningen i morse skickade ut ett välkommen-mail till alla anställda inom organisationen som något sorts avstamp efter sommarlovet. Sedan svarade en anställd på mailet, genom att "svara alla" och frågade efter högre lön om resultaten ska förbättras. Då var diskussionen igång. Nu på sena eftermiddagen har det kommit hundratals svar, och svar på svaren. Massmail alltså. Det säljs lägenheter. Sjungande fiskar efterlyses. Fester anordnas. Massor av arga människor vill tas bort från "maillistan".
Kaos.
För den som är intresserad av diskussionen så har den med viss censur publicerats på http://www.pedagogstockholm.se/
Tydligt märks begränsningarna med mail och massmail som kommunikationsform. Men viljan att diskutera finns..
Rätt intressant. Ur kaos föds väl nya lösningar hoppas jag :-)

No comments: