Sunday, August 15, 2010

Den här veckan ska jag..

föreslå till mina kolleger att vi ska pröva Today´s meet på nästkommande möten eftersom vi alla fått bärbara datorer.

3 comments:

Linn said...

Kan så här en vecka senare rapportera att jag får 10-15 minuter att presentera (sälja in) denna teknik på ett möte om två veckor, får fundera på ett bra upplägg..

Linn said...

Kan så här två veckor senare rapportera att mötet drog ut på tiden och det blev aldrig tid för presentationen. Det är uppskjutet till nästa möte :-)..

Linn said...

Kan så här flera månader senare rapportera att det blev aldrig av..Men presenterade verktyget för delar av arbetslaget vid annat tillfälle