Thursday, September 30, 2010

Elever önskar här

att de inte ska behöva gå tillbaka till skolbyggnaden för att få reda på läxan om de glömt den. Och det är väl ändå inte för mycket begärt, att instruktioner om läxa osv ska gå att få tag i via Internet? Men hur lärarjouren som nämns skulle fungera i praktiken har jag svårare att se framför mig.

No comments: