Tuesday, September 21, 2010

Grooveshark, ett alternativ till Spotify

Nu med Stockholms Stads nya IT-lösning så kan jag inte installera Spotify på min dator på jobbet. Men då finns ju istället Grooveshark fick jag veta på Facebook via pedagogstockholm. Helt webbaserat. Trevligt:-)

No comments: