Monday, September 27, 2010

Jag lovar härmed mig själv att

öppna lärresurser som denna (en av världens bästa innovationer för global utveckling enligt Google) ska genomsyra min undervisning inom två år.

No comments: