Wednesday, November 24, 2010

Det är ju riktigt kul med Creative Commons när man väl har kommit över tröskeln!

När jag väl tog mig samman och tog reda på hur det fungerade så kan jag inte sluta att märka upp allt med cc. Här är min Naturkunskap A, nu med cc-licens:)

Så här ser själva licensen ut och det tar bara någon minut att göra på http://creativecommons.org

Creative Commons-licens
Naturkunskap A by Linn Gustavsson is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at linn-naturkunskapa.blogspot.com.