Saturday, November 20, 2010

Skolans hemmasittare

är ofta utbrända av stressen i skolan och bör få återvända till skolan i sin egen takt står att läsa i den här artikeln.

Jag jobbar som lärare i en skolform som tillåter eleverna att gå i gymnasiet i sin egen individuella takt.

Vi håller inte sådana ramar som säger att kurser slutar och börjar när terminen eller läsåret slutar och börjar. För oss som jobbar med flexibelt lärande kan kurser börja och sluta när som helst under läsåret. Kursen slutar helt enkelt när en elev uppfyllt kursmålen och sina egna mål med kursen och då tar nästa kurs vid. Och schemat kan se olika ut under terminen beroende av energin och orken hos eleverna.

Det här arbetssättet leder till väldiga fördelar men det finns också utmaningar, inte minst organisatoriska.

Därför var det väldigt givande förra veckan när två arbetslag från två olika skolor som jobbar med flexibelt lärande för tidigare "hemmasittare" för andra året möttes och diskuterade hur man löst de organisatoriska bitarna. Nu ska vi börja samarbeta via Internet.2 comments:

Anonymous said...

Hej!
Såg ditt gamla blogginlägg om att arbeta med "hemmasittande", träffas ni fortfarande i nätverk?
Jag arbetar på ett Introduktionsprogram i Stockholm och vi arbetar också aktivt för att hjälpa dessa elevr tillbaka till en meningsfull skolgång. Vore intressant att möta andra och dela idéer.

irja.berntson@fryshuset.se

Linn said...

Hej. Vi träffas då och då när vi får tid. Jag hör av mig nästa gång det blir av.