Tuesday, November 30, 2010

Möblering i klassrumsmiljön

Jag läste det här inlägget där den intressanta frågan om hur framtidens undervisningslokaler bör vara utformade. Här är lite bilder från undervisningsmiljön där jag arbetar. Lokalerna passar bra då de är små men ändå sammanhängande och med vissa större samlingsrum. Det ger lugn och ro vid arbete på egen hand och möjlighet att samlas i grupper och diskutera.
Jag är tacksam för att jag får undervisa i den miljön.

2 comments:

charlotta wasteson said...

Det ser fint ut. Själv har jag bara ett enda stort klassrum till en enda stor klass. Jag skulle så gärna vilja ha tillgång till grupprum också för ljudnivån blir så hög varje gång eleverna ska samarbeta kring något och det ska de ju ofta ...

Linn said...

Tror du att man i framtiden skulle kunna offra en del av klassrummen, splitta dem till mindre grupprum om man byggde om? Eller behövs fortfarande lika många klassrum?