Sunday, November 28, 2010

Har den överlevt?

Bilden är fotad den 13 mars 2009. Ingen luft- eller vattentillförsel sedan dess.


Hur mår växten idag? Lever den? Varför/varför inte?

Om du kan diskutera detta fördjupat och med naturvetenskapliga begrepp såsom ekosystem, koldioxid, syre, kretslopp, fotosyntes, cellandning så är det VG och MVG-tecken i Naturkunskap enligt mig.

Svaret kommer i form av bildbevis senare i veckan.

No comments: