Sunday, December 12, 2010

Det går att spara tid

Eleverna lärde sig samarbeta och organisera, blev mer delaktiga i verksamheten, samtidigt som de fick pricka av ett moment i en kurs som ger dem poäng. Lärare sparade tid och kunde jobba med annat mer effektivt=win-winI torsdags bestämde vi att eleverna skulle organisera årets julavslutning, inom ramen för kursen Livskunskap 200p som de läser i år. Detta skulle göras på fredagens 45 minuterslektion. Jag skrev ned de punkter som skulle göras och vad resultatet skulle bli. Jag strukturerade det så att jag avsatte en viss tid per punkt. Vi började med att säga att det allra viktigaste var att bli klar inom de 45 minuter som fanns till förfogande även om det var ganska kort med tid.

Eleverna satt med punktlistan runt ett bord med en dator och projektor. Jag var enbart åskådare och tidshållare. Eleverna var häpnadsväckande effektiva, de sökte på Internet, ringde samtal, bokade och skrev ihop ett informationsblad.

Allt detta slapp vi lärare alltså i år.

No comments: