Thursday, December 16, 2010

Vardguiden.se och 1177.se är så otroligt pedagogiska

Sjukvårdsrådgivningens texter och bilder om människokroppen är enligt mig bättre än någon av läroböckerna i naturkunskap/biologi och dessutom gratis. I fyra år har jag använt dessa texter och annat material som alternativ till läroböcker och förhoppningsvis finns de kvar och uppdateras i många år till. Jag tycker att det är helt överlägset också eftersom eleverna lär sig använda en bra webbplats som de har användning för senare i livet.

Nu finns Vårdguiden också som en sida att gilla på Facebook. Där finns de på vardagar tillgängliga för direkt kommunikation runt sitt material.

Föredömligt pedagogiska och moderna webbplatser och utmärkta läromedel.

No comments: